برای ماه مبارک رمضان بیش از ۷۵۰۰ سبد کالا توسط بسیج دانشجویی استان قزوین جهت توزیع در بین نیازمندان پیش بینی شده است که ۲۵۰۰ بسته آن در مرحله نخست رزمایش کمک مومنانه توزیع می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /برای ماه مبارک رمضان بیش از ۷۵۰۰ سبد کالا توسط بسیج دانشجویی استان قزوین جهت توزیع در بین نیازمندان پیش بینی شده است که ۲۵۰۰ بسته آن در مرحله نخست رزمایش کمک مومنانه توزیع می‌شود.