بسیج دانشجویی استان قزوین باهمکاری حوزه شهید حدادی معلم کلایه و تیم جهادی سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در روستاهای آتان و هنیز دهستان زوارک الموت شرقی جهت آموزش چهره به چهره و همچنین غربالگری سلامت روستاییان حضور پیدا کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /بسیج دانشجویی استان قزوین باهمکاری حوزه شهید حدادی معلم کلایه و تیم جهادی سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در روستاهای آتان و هنیز دهستان زوارک الموت شرقی جهت آموزش چهره به چهره و همچنین غربالگری سلامت روستاییان حضور پیدا کردند.

 این فعالیت جهادی بصورت ۲ روزه برنامه ریزی شده است و فردا در شهر معلم کلایه به آموزش و غربالگری کسبه و اهالی معلم کلایه می پردازند.