گزارش ویدئویی

گزارش ویدئویی از اقدامات جهادگران بسیج دانشجویی استان قزوین در سی روز گذشته در مقابله با ویروس کرونا، کاری از مرکز تولید و نشر دیجیتال فضای مجازی بسیج دانشجویی استان قزوین