مشاور امور اقتصادی استانداری استان قزوین در بازدید از کارگاه خیاطی که باهمت و تلاش جهادگران بسیج دانشجویی استان قزوین راه اندازی شده است از عملکرد بسیج دانشجویی استان قزوین در جریان مبارزه با ویروس کرونا تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /دکتر بخشنده مشاور امور اقتصادی استانداری استان قزوین به همراه صادق پور مسئول بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان قزوین  از کارگاه  خیاطی که باهمت و تلاش جهادگران بسیج دانشجویی برای تأمین اقلام و تجهیزات بهداشتی ماسک و گان ایجاد شده است بازدید کرد.

بخشنده در حاشیه این بازدید بااشاره به لزوم پشتیبانی دستگاهای دولتی و خیرین از این کارگاه ها بیان کرد: بسیجیان در بحران ها همیشه بااخلاص و از خودگذشتگی حضور دارند و باید مسئولین آن را فرصت مناسب برای استان قزوین بدانند و در امر خودکفایی تجهیزات پزشکی از این ظرفیت بهره بگیرند.