جهادگران سلامت بسیج دانشجویی استان قزوین طی دور روز در ایستگاه های سیار سلامت، ۲۰۰۰ نفر را در روستاهای توابع بخش دشتابی شهرستان بوئین زهرا غربالگری کردند و آموزش های لازم بهداشتی و تغذیه ای را در جهت مقابله با ویروس کرونا ارائه کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /جهادگران سلامت بسیج دانشجویی استان قزوین طی دور روز  در ایستگاه های سیار سلامت، ۲۰۰۰ نفر را در روستاهای توابع بخش دشتابی شهرستان بوئین زهرا غربالگری کردند و  آموزش های لازم بهداشتی و تغذیه ای را در جهت مقابله با ویروس کرونا ارائه کردند.