به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /محمدرضا بحرانی مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین از یک ماه پیش و از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا اقدام به تولید اقلام بهداشتی برای مردم از جمله ماسک، گان و محافظ صورت کردند.

وی افزود: در آمریکا کمبود اقلام بهداشتی بشدت احساس می شود و به همین علت مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا در آن کشور روبه گسترش می باشد وبه همین دلیل مقرر شد از سراسر کشور اقلامی از سوی دانشجویان جهادی ایرانی برای مردم آمریکا تهیه و ارسال شود.

بحرانی افزود: باتوجه به شرایط موجود و نگران کننده مردم آمریکا، که این روزها شاهد وضعیت بسیار ناراحت کننده مردم مستضعف آمریکا هستیم، یک هزار عدد ماسک از تولیدات کارگاه تولید ماسک جهادگران بسیج دانشجویی استان قزوین جهت ارسال به مردم مستضعف آمریکا به دفتر حافظ منافع آمریکا ( سفارت سوئیس) در ایران ارسال شده است.

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین اظهار داشت: دانشجویان بسیجی استان قزوین شبانه روز در حال تولید ماسک و اقلام بهداشتی و پزشکی برای مردم و کادر درمانی استان قزوین هستند.