به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، ترم تابستانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به صورت مجازی آغاز و تا ۱۹ شهریور ماه ادامه دارد.

گفتنی است، ارائه تمامی دروس به شکل غیر حضوری (مجازی) خواهد بود و دانشجویان برای شرکت در کلاس‌ها نیاز به حضور در دانشگاه ندارند.

دریافت فرم میهمان از اداره آموزش دانشگاه مبداء با درج دروس و تعداد واحد هر درس و بارگزاری آن در سامانه آموزشی گلستان برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها الزامی است.

شرکت در کلاس‌های ترم تابستانی از طریق ورود به سامانـه به آدرس (https://lms۲.ikiu.ac.ir) خواهد بود.

 

تقویم آموزشی ترم تابستانه دانشگاه امام خمینی (ره) اعلام شد
تقویم آموزشی ترم تابستانه دانشگاه امام خمینی (ره) اعلام شد