مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: جریان دانشجویی در گذشته محدود به فعالیت‌هایی در چارچوب دانشگاه بود اما این در حالی است که امروز در بعد اجتماعی به سمت فعالیت‌های جامعه محور پیش رفته است.

عباس کاظمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری دوم آذر اظهار داشت: جریان دانشجویی در گذشته محدود به فعالیت‌های در چارچوب دانشگاه بود اما این در حالی است که امروز در بعد اجتماعی باید به سمت فعالیت‌های جامعه محور پیش رفته است.

وی ادامه داد: البته این نکته حائز اهمیت است که کار انقلابی در فضای چارچوب دانشگاه و اقدامات اجتماعی در جامعه، هر دو ضرورت دارند و تنافی با یکدیگر ندارند‌.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان قزوین با تاکید بر اینکه طرح تحول و اعتلای بسیج دانشجویی مسئله محوری و رویکرد حل مسئله است، تصریح کرد: یعنی نخست تمام مسائل روز کشور را در شئون فردی و اجتماعی احصا کرده و پس از طبقه بندی و تعیین اولویت، برای حل مسائل، برنامه‌ و گام شمار اجرایی و عملیاتی می‌چینیم.

کاظمی عنوان کرد: امسال با یک موضوع جدی و راهبردی به نام جهش تولید مواجه هستیم که متاسفانه به جهت شیوع کرونا برای تطبیق با شرایط جدید و ادامه ماموریت کمی وقفه در فعالیت‌های بسیج دانشجویی ایجاد شد.

وی در ادامه یکی از رسالت‌های بسیج دانشجویی برای جهش تولید را احصا موانع تولید برشمرد و افزود: در حالی که در سال‌‌‌های اخیر بیشتر تمرکز جریان دانشجویی بر فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی بوده است اما این روزها آستین همت بالا زده‌ایم تا نخبگان دانشجو در استان قزوین را برای رفع مسائل مربوط به تولید وارد چرخه صنعت کنیم.