سیزده آبان از جمله روزهای پرفروغی است که در تاریخ ایران زمین، همواره برجسته است. سیزده آبان، روزی است که فرزندان ایثارگر و فداکار این مرز و بوم به جهانیان فهماندند که با توکل به قدرت ایمان می توان در برابر هر طاغوتی ایستاد. در سیزدهم آبان این نکته به اثبات رسید که امنیت و آرامش را از ظالمان و ستمگران، که به مظلومان امنیت و آسایش نمی دهند، می توان بازپس گرفت. حماسه سیزده آبان اثبات کرد که همه قدرت های شیطانی و طاغوتی، از درون، پوچ  و پوشالی است. در سیزده آبان، مردم عدالت طلب و با ایمان ما، خویشتن را باور کردند و به چشم خویش دیدند آن قدرتی که در ذهن عده ای کج اندیش و کوته فکر، هم چون کوهی استوار است، «کاهی» بیش نیست. در سیزدهم آبان، وحدت کلمه معنا شد و قدرت رهبری دینی بار دیگر تجربه گشت.

سیزدهم آبان ماه با عنوان روز دانش آموز، به عنوان حماسه خونین لاله های انقلاب در جریان نهضت اسلامی گرامی داشته می شود.

شکوه سیزدهم آبان را پاس می داریم زیرا مردانگی و ایثار و دشمن ستیزی با سران کفر را مقدس می دانیم. یاد همه شهیدان این روزهای بزرگ گرامی باد و خاطره سیزده آبان همیشه در جان ها جاودان باد.

سیزدهم آبان روزی است که جوانه های سبز ایمان رویید و دانش آموزان مسلمان به نشانه اعتراض به حکومت، در دانشگاه تهران اجتماع کردند و تاریخ شاهد خون به ناحق ریخته آنان شد. دانش آموزان انقلابی برخاستند تا نور دانش و دانش آموزی را در آئینه حماسه و دلیری بتابانند. آنان برخاستند تا انقلاب ننشیند و فریاد کردند تا جهان، پیام انقلاب را بشنود.

اینک ما مانده ایم با خاطرات آن روزها و می دانیم که امروز اگر به سایه راحت نشسته ایم، مدیون استقامت شهیدانی هستیم که در آشوب ظلمت چیره، به مصائب شب رفتند تا ایمان خفته انسان را به سامان صبح برسانند.

بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین در راستای تجدید پیمان با آرمان های رهبر کبیر انقلاب اسلامی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و میثاق با شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دانش آموز آبان ۱۳۵۸ با حضور گسترده و پرشورتر از گذشته، انزجار و نفرت خود را از استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار اعلام خواهد کرد. یاد همه شهیدان دانش آموز گرامی و خاطره سیزدهم آبان در جان ها جاودانه باد.