به اطلاع دانشگاهیان محترم اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان می‌رساند، با توجه به پیش‌رو بودن برگزاری کنکور سراسری، روزهای چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۹ و شنبه ۹۹/۰۶/۰۱ دانشگاه تعطیل می‌باشد. در این ارتباط فقط عوامل اجرایی آزمون می‌توانند در محل برگزاری آزمون حضور بهم رسانند و از حضور دانشگاهیان محترم …

به اطلاع دانشگاهیان محترم اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان می‌رساند، با توجه به پیش‌رو بودن برگزاری کنکور سراسری، روزهای چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۹ و شنبه ۹۹/۰۶/۰۱ دانشگاه تعطیل می‌باشد.

در این ارتباط فقط عوامل اجرایی آزمون می‌توانند در محل برگزاری آزمون حضور بهم رسانند و از حضور دانشگاهیان محترم جلوگیری بعمل خواهد آمد.