در جدیدترین ارزیابی کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی، نشریه “هستی فضا” دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین بالاترین رتبه در گروه “هنر و معماری” را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، بر اساس گزارش سایت رسمی eval.journals.iau.irwww.، این نشریه به طور مستمر در ارزیابی شهریور ۹۶، اسفند ۹۶، شهریور۹۷ و شهریور ۹۸ امتیاز بالای ۹۰ و درجه A+  کسب کرد.

گفتنی است؛ نشریه “Space Ontology International Journal“، اولین فصلنامه تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به زبان انگلیسی بوده که  از سال ۲۰۱۶ در دست چاپ و دارای درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است.