فرمانده سپاه استان قزوین گفت: فعالیت های جهادی شما جوانان مومن و بسیجی باعث گسترش امید در جامعه شده است.

سردار شاهرخی با حضور در بسیج دانشجویی استان قزوین ضمن بیان اهداف، رویکرد های و شاخصه های انقلابی گری بسیجیان، در جریان آخرین عملکرد و برنامه ریزی های بسیج دانشجویی در راستای مواسات و همدلی و  نقش آفرینی دانشجویان بسیجی در زمینه های علمی و پژوهشی، فرهنگسازی و عملیات جهادی قرار گرفتند.

وی در این دیدار با اشاره به فعالیت های جهادی جوانان مومن و بسیجی در ایام کرونا گفتند: کارهای بابرکتی از سوی جوانان مومن و بسیجی در سطح کشور و استان صورت پذیرفته است و باید آنها را گسترش داد.

وی افزود: ملت ایران ملت رئوف و مهربانی است و ملتی است که در زمان سختی ها در کنار هم می ایستند و به کمک هم می‌شتابند.

سردار شاهرخی خاطر نشان کرد: فعالیت های جهادی شما جوانان مومن و بسیجی باعث گسترش امید در جامعه شده است.

وی با اشاره به اهمیت معنویت در کارها افزود: هیچ تکیه گاهی محکم‌تر از خدا نیست و زمانی که خودرا متکی به خدا بدانیم با قدرت بیشتر کارهارا پیش می‌بریم.

فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به روحیه شهادت طلبی در بین جوانان بسیجی گفت: این ویژگی جوانان بسیجی ما که خود را همیشه برای شهادت و فداکاری آماده میدانند، باعث شده است تا هرکجا که نیاز به حضور باشد حضور یابند و به نقش آفرینی بپردازند.