مسئول گروه جهادی بنیاد مرصوص گفت: دانشجویان بسیجی استان قزوین با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به درخواست مرکز بهداشت شهید بلندیان، بخش کرونایی این مرکز را ضدعفونی می کنند.

نیما گلرخ در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح فعالیت‌های گروه جهادی بنیاد مرصوص بسیج دانشجویی استان قزوین اظهار داشت: بسیج دانشجویی استان قزوین از روزهای نخست شروع اپیدمی کرونا، با فراخوان گروه های جهادی در بسیج دانشجویی و برگزاری جلسات متعدد و پس از بحث و بررسی پتانسیل و ظرفیت‌ها و همچنین نقاط آسیب پذیر، برنامه‌های مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا در دستور کار قرار داد.

وی در ادامه گفت: باتوجه به درخواست مسئولین مرکز بهداشت شهید بلندیان، جهت ضد عفونی و گندزدایی بخش های مرتبط با مراجعین جهت تست کرونا در این مرکز، گروه جهادی بنیاد مرصوص با تجربه ای که در مراحله نخست اپیدمی کرونا در ضدعفونی معابر وسطوح در سطح شهر کسب کرده بود از سوی بسیج دانشجویی استان ماموریت یافت تا این کار را اجرا نماید.

وی افزود: پس از پایان ساعت کار مرکز شهید بلندیان، دانشجویان بسیجی جهادگر با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت ضد عفونی در این مرکز حضور پیدا می‌کنند و اقدام به گندزدایی و ضدعفونی می‌پردازند.

وی با اشاره به طرح ضدعفونی محلات گفت: طرح ضدعفونی کردن محلات پرخطر از نظر بیماری کرونایی، یکی دیگر از طرح‌های است که در قالب گروه جهادی بنیاد مرصوص و به درخواست مسئولین بیمارستان علوم پزشکی قزوین اجرا می‌شود.

گلرخ افزود: در این طرح ابتدا محلات شناسایی شده است و سپس گروه جهادی با امکانات لازم و مواد بهداشتی عازم محل شده و اقدام به ضدعفونی می‌کنند.