به همت بسیج دانشجویی استان قزوین و با حضور گروه جهادی شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نظارت بر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی اصناف و پایش سلامت و مشاوره و آموزش بهداشت همشهریان انجام می‌شود.

نظارت برمیزان رعایت پروتکل های بهداشتی اصناف و پایش سلامت و مشاوره و آموزش بهداشت همشهریان توسط گروه جهادی شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به همراه دیگر گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین از پنج شنبه ۲۲ آبان آغاز شده و پایش همه محله های شهر قزوین توسط گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان انجام خواهد شد.

فعالیت گروه شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هماهنگی مرکز بهداشت شهید بلندیان آغاز شده و گشت های سلامت محور در مساجد محله های شهر به ارائه خدمت می پردازند.

ارائه خدمات تخصصی به همشهریان از جمله برنامه های آتی گروه های جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین می باشد و تا کنون ۳ ملحه نواب، هادی آباد و خیابان دانشگاه پایش شده اند.

گفتنی است؛گروه شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ماه های گذشته در قالب طرح “اردوی نیمروزی سلامت” به ارائه خدمت به شهروندان پرداخته است و طرح یاد شده ۲ ماه در ماه توسط این گروه اجرا می گردد.