با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و در راستای کاهش میزان مراجعات حضوری، سامانه استعلام الکترونیک مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه راه‌اندازی شد.

در راستای کاهش میزان مراجعات حضوری و تکریم دانش‌آموختگان، سامانه استعلام الکترونیک مدارک دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و لزوم برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات غیرحضوری به جامعه هدف و تسهیل در دریافت این خدمات، دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه استعلام الکترونیک مدارک دانش‌آموختگان را راه‌اندازی نموده است. در این خصوص، دانش‌آموختگان گرامی با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه (هم‌آوا) به آدرس edu.uast.ac.ir و از طریق گزینه استعلام الکترونیک مدارک دانش‌آموختگان می‌توانند خدمت مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

گفتنی است علاوه بر این سامانه، پاسخ استعلام اصالت گواهینامه‌های موقت و دانش‌نامه دانش‌آموختگان این دانشگاه که از طریق مراجع دولتی درخواست می‌شود، بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق شبکه دولت به مرجع صادر کننده درخواست ارسال می‌شود.