به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، به همت بسیج دانشجویی استان قزوین و با حضور گروه جهادی شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نظارت بر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی اصناف و پایش سلامت و مشاوره و آموزش بهداشت همشهریان انجام شد.

نظارت برمیزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی اصناف و پایش سلامت و مشاوره و آموزش بهداشت همشهریان از سوی گروه جهادی شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به همراه دیگر گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین و پایش همه محله‌های شهر قزوین توسط گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان انجام شد.

فعالیت گروه شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هماهنگی مرکز بهداشت شهید بلندیان آغاز شد و گشت‌های سلامت محور در مساجد محله‌های شهر به ارائه خدمت پرداختند.

ارائه خدمات تخصصی به همشهریان از جمله برنامه‌های آتی گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین می‌باشد و تا کنون ۳ ملحه نواب، هادی آباد و خیابان دانشگاه پایش شده اند.

گفتنی است، گروه شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ماه‌های گذشته در قالب طرح» اردوی نیمروزی سلامت» به ارائه خدمت به شهروندان پرداخته است و طرح یاد شده ۲ بار در ماه توسط این گروه اجرا می شود.