با صدور حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین صورت گرفت.

​به گزارش روابط عمومی، دکتر رضا رسولی شربیانی رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین، طی حکمی آقای دکتر محسن حاج سید جوادی را به عنوان سرپرست جدید گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت این دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این ابلاغ آمده است: نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب جنابعالی و تائید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، به منظور برنامه ریزی صحیح در مسیر تحقق اهداف عالی دانشگاه  به عنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه برگزیده می شوید.

دکتر حاج سید جوادی عضو هیأت علمی گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور استان قزوین و همزمان رئیس کمیته خیرین این دانشگاه است.

شایان ذکر است پیش از این سرکار خانم دکتر مریم چرخچیان عهده دار مسئولیت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بود.