مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: امروز بسیج دانشجویی برای احصای دقیق و درست موانع تولید و رفع آن موانع به کمک نخبگان دانشجویی آستین همت بالا زده‌ است.

عباس کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها برای احصای دقیق و درست موانع تولید و رفع آن موانع آستین همت بالا زده‌ است یعنی نخبگان دانشجویی را در سطوح مختلف دانشجویان، که در استان عدد بی‌شماری دارند شناسایی و به حلقه تولید وصل می‌کند.
وی با بیان اینکه در گذشته چنین رویکردی وجود نداشته اما امروز عزم بسیج دانشجویی بر تحقق جهش تولید است، افزود: برای آسیب شناسی حوزه تولید در استان صنعتی قزوین نیاز آن چنانی به جلسات سخنرانی تبیینی وجود ندارد بلکه هسته‌‌های تخصصی مسئله محور باید شکل بگیرد.
کاظمی گفت: حوزه گسترده تولید عرصه‌های مختلفی همچون کشاورزی، دامپروری، صنعت، معادن و ده‌ها عرصه دیگر را دارا است و گروه‌های مسئله محور که از متن و بطن جریان دانشجویی متناسب با حوزه مخصوصی شناسایی شده‌اند پس از مطالعه بر روی مسئله نهایتا مدلی خاص و طرح اقدامی را برای برون رفت از مشکل ارائه می‌دهند.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین ادامه داد: ابتدا پشتیانی از دانشجویان در جهت ارتقا، رشد و توانمندسازی آنان صورت می‌گیرد سپس خروجی را برای حل مسئله به کار می‌گیریم یا همان دانشجوها را به نهادهایی با ظرفیت بالا معرفی می‌کنیم.
وی افزود: مجموعه‌ها قالبا با هر نگاه تحولی جهت تطبیق با رویکرد جدید و هماهنگی با اوضاع جدید از خودشان یک مقاومتی نیز نشان می‌دهند اما این در حالی است که برای رسیدن به یک توان پایدار و بازدارندگی دائمی در حوزه‌های اقتصادی حتما باید متصل به ظرفیت و قدرت پایان ناپذیر مردمی شویم و تجربه این موضوع را چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران کرونا به وضوح می‌توان دید.
کاظمی با اشاره به اینکه مدل مردم سالاری دینی دارای دامنه و ابعاد بسیار گسترده است خاطرنشان کرد: کلان پروژه انقلاب اسلامی در اندیشه امامین انقلاب این است که خود مردم باید برای دفاع از انقلاب وارد صحنه شوند.