به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این لایحه بودجه دانشگاه‌ها بر اساس در آمد جاری مشخص شده است.

براساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای سال آینده هزارو ۸۴۷ میلیارد و ۷۸۳ ریال پیش بینی شده است.

بودجه‌ای که دولت برای آموزش نیرو‌های انسانی دانشگاه امام خمینی (ره) در نظر گرفته است هزارو ۱۹۳ میلیارد ۸۹۵ ریال است.

بودجه برنامه بهبود خدمات رفاهی، فرهنگی ورزشی و آموزشی دانشجویی حدود ۴۶۵ میلیارد، برنامه پژوهش‌های پایه‌ای دانشگاهی حدود ۱۱ میلیارد ریال نظر گرفته شده است.

شرح کامل بودجه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

بودجه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای سال 1400 اعلام شد
بودجه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای سال 1400 اعلام شد