به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس توسط محققان دانشگاه استنفورد که در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مجله Plus Biology منتشر شده است، دو پژوهشگر برجسته ی دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک این دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند.

گفتنی است؛ دکتر حامد سلیمانی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع و دکتر بهنام وحدانی استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از جمله پژوهشگران برجسته و ممتاز این دانشگاه هستند که موفق شدند با قرار گرفتن در فهرست ۲ درصدی دانشمندان برتر جهان، افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و جامعه ی علمی استان کسب کنند.

شایان ذکر است؛ دانشمندان دو در صد برتر جهان بر اساس ۶ شاخص:

 ۱ Total citation-

۲ H-index-

۳ Coauthorship-adjusted H-index-

۴ Total citation to single autored papers-

۵ Total citation to single+first authored papers-

 Total citation to single+first+last authored papers-6

 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند. جزئیات نحوه انتخاب و شاخص های این فهرست در لینک زیر قابل دستیابی است:

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918