به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر: مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: جهاد دانشگاهی بازوی مؤثر و ارزشمندی برای اجرای برخی از فعالیت‌هایی است که از عهده دستگاه‌های دولتی خارج است.

علیرضا وارثی با اشاره به سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی دستاوردهای مختلفی در سطح کشور دارد که اغلب آن‌ها در ذهن ماندگار شده است، مهم‌ترین ویژگی این دستاوردها نوآوری، خلاقیت و ابداع در حوزه فعالیت‌های علمی و اجتماعی است، همین امر باعث شده که فعالیت‌های جهاد دانشگاهی مؤثر باشد.

وی افزود: جهاد دانشگاهی نهادی بسیار مقدس و مردمی است که با درایت و به‌طور هوشمندانه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و پزشکی واردشده و می‌توان گفت جهاد دانشگاهی نهادی نوآور و خلاق است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین بابیان اینکه جهاد دانشگاهی متولد انقلاب است، اظهار کرد: رویکرد و نگاه به موضوعات بر اساس آموزه‌های دینی و جهادی عمل کردن از دیگر ویژگی‌های جهاد است که این را از بقیه نهادها متمایز می‌کند.

وی یادآور شد: یکی از فعالیت‌های ارزشمند جهاد دانشگاهی حضور در حوزه‌های مهارت‌آموزی است، جهاد دانشگاهی با آموزش‌های مهارتی، رونق بستر اشتغال با نگاه متفاوت به‌دوراز موانع اداری را فراهم می‌کند.

وارثی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی می‌تواند بین دانشگاه و صنعت، دانشگاه و خدمات علمی و پزشکی، دانشگاه و سایر علومی که در فاز آکادمیک به اجرا گذاشته نشده است پل ارتباطی باشد؛ جهاد دانشگاهی می‌تواند بستر مناسبی برای شناسایی و اجرایی کردن ایده‌ها و خلاقیت‌های نخبگان ایجاد کند.

وی تأکید کرد: ۸ سال در جهاد دانشگاهی شهید بهشتی فعال بودم و در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی و فرهنگی جهاد دانشگاهی کار کردم، با توجه به شناختم از جهاد دانشگاهی اعتقاددارم جهاد بازوی مؤثر و ارزشمند برای اجرای برخی از فعالیت‌هایی است که از عهده دستگاه‌های دولتی خارج است.