فاطمه محمدبیگی در دیدار با خبرنگاران ایسنا که به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت، با اشاره به اینکه امروز رسانه‌ها به افکار مردم جهت می‌دهند، اظهار کرد: خبرنگاران رسالت آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی دارند و تغییر نگرش خبرنگاران می‌تواند موجب تغییر افکار جامعه شود.

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر: نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس وظیفه داریم به حل مشکلات خبرنگاران بپردازیم به همین جهت آماده دریافت طرح‌های خبرنگاران هستیم، چون خبرنگاران خودشان درگیر موضوع هستند می‌توانند بهترین نسخه را برای حل مشکلاتشان ارائه دهند.

فاطمه محمدبیگی در دیدار با خبرنگاران ایسنا که به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت، با اشاره به اینکه امروز رسانه‌ها به افکار مردم جهت می‌دهند، اظهار کرد: خبرنگاران رسالت آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی دارند و تغییر نگرش خبرنگاران می‌تواند موجب تغییر افکار جامعه شود.

وی ادامه داد: خبرنگاران جزو اقشار مظلوم هستند چون از امکانات و حتی حقوق مکفی برخوردار نیستند؛ در مجلس تلاش داریم بودجه‌های فرهنگی را افزایش دهیم تا حق‌التحریر در نظر گرفته شده برای خبرنگاران افزایش پیدا کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط کرونایی دیدم خبرنگاران و خبرگزاری‌ها آسیب جدی دیدند به همین جهت باید حمایت‌های بیمه‌ای از خبرنگاران افزایش پیدا کند و مباحث معیشتی خبرنگاران مانند اقشار دیگر جدی گرفته شود.

وی تصریح کرد: در مجلس وظیفه داریم به این امور بپردازیم، آماده دریافت طرح‌های خبرنگاران هستیم، چون خبرنگاران خودشان درگیر موضوع هستند می‌توانند بهترین نسخه را برای حل مشکلاتشان ارائه دهند.

محمدبیگی گفت: انصافاً خبرنگاران کار دشواری دارند و اگر نباشند مهم‌ترین فعالیت‌ها دیده نمی‌شود، البته نباید فراموش کنیم که خبرنگاران در قضایای سیاسی، زمین‌خواری و غیره در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند به همین جهت باید قانونی در راستای حمایت از آنان تصویب شود.