به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ فرشاد پیله‌چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین صبح دیروز در دیدار با ابراهیم مبارک قدم مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین، ضمن معرفی دست آوردهای جدید جهاددانشگاهی و فعالیت های انجام شده در استان گفت: جهاددانشگاهی استان قزوین با ایجاد مرکز هنر و معماری به شکل متمرکز با استفاده از ظرفیت های موجود در استان و توانمندی های پرسنل جهاد دانشگاهی استان قزوین توانسته فعالیت های گسترده ای در این حوزه انجام دهد. خدماتی که در استان کم نظیر بوده است.
پیله‌چی در تشریح فعالیت های معاونت پژوهشی عنوان کرد: فعالیت های گسترده انجام شده در زمینه مشاوره و اجرای پروژه های گوناگون باعث شده مرکز هنر و معماری به بلوغی دست یابد که فرا استانی عمل کرده و با شهرهای دیگری نیز همکاری مشترک انجام دهد. امیدواریم با استفاده از ظرفیت های موجود جهت خدمت بیشتر به همشریان بهره برده شود.

مبارک قدم نیز ضمن استقبال از همکاری های دو جانبه عنوان کرد: ما با استفاده از خدمات جهاددانشگاهی به ویژه در زمینه باز آفرینی شهری و آموزش و پژوهش میتوانیم خدمات موثر تری برای جامعه داشته باشیم.