به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذردر راستای دوره های ترویجی و مهارتی باهدف ارتقا دانش و مهارت بهره برداران و تولید کنندگان با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان البرز، بازدید از ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی الموت (روستای زرآباد) صورت گرفت.

سمانه مولاوردیخانی، معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین در این باره گفت: بمنظور افزایش سطح علمی ؛ کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز از ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی زرآباد الموت بازدید کردند .

وی افزود: این بازدید با هدف آشنایی با اقدامات انجام شده و گونه های گیاهی موجود در جهت رونق اشتغال در بین بهره برداران انجام شد.

گفتنی است ؛ این مرکز با ایجاد امکان پرورش انبوه گیاهان دارویی و گونه های گیاهی امکان گردآوری این گونه ها را بصورت یکجا فراهم کرده است.

معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین همچنین گفت: کارگاه آموزشی آشنایی با بورس در اداره کل أمور اقتصادی و دارایی استان قزوین برگزار شد.
مولاوردیخانی، تصریح کرد: بمنظور افزایش سطح دانش معاملاتی، تابلو خوانی، آزاد سازی سهام عدالت و.. برای کارمندان و مدیران اداره مذکور برگزار شد.