اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین شد.


به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مطابق این گواهینامه اداره آزمایشگاه‌های این دانشگاه در بخش شیمی با ۲۶ پارامتر آزمایشگاهی، در بخش فیزیک و شیمی خاک با ۱۳ پارامتر  آزمایشگاهی و در بخش بیولوژی شامل اندیکاتورهای بیولوژی و شیمیایی به همراه کلیه پارامترهای راهبردی جهت پایش دستگاه‌های بی‌خطرساز بیمارستانی، آزمایشگاه معتمد اداره حفاظت محیط زیست استان خواهد بود. با اخذ این مجوز، آزمایشگاه دانشگاه در سطح کشور با بهره گیری از کادر متخصص و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در زمینه پایش خود اظهاری محیط زیست در صنایع، خدمات مشاوره ای و انجام کلیه آزمون‌های شیمیایی و میکروبی آب و فاضلاب و خاک خواهد بود که امید است این‌ موفقیت منجر به کسب درآمد پایدار و افزایش درآمدهای غیرشهریه ای بر اساس آیین نامه‌های ساها و ساتا شود.