قابل توجه دانشجویان گرانقدر دانشگاه پیام نور استان قزوین  …

​جهت ملاحظه فایل راهنمای آزمون بر روی فایل زیر کلیک نمائید .

rahnama omomi new.pdf