قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین ؛

 به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه، کلیه خدمات آموزشی، دانشجویی و سامانه های الکترونیکیِ دانشگاه پیام نور استان قزوین از طریق شماره تلفن های پشتیبان انجام خواهد شد. 

ضمناً واحد انتشارات دانشگاه نیز بصورت تلفنی پاسخگوی درخواست ها و سفارشات آموزشی و منابع دروس شما عزیزان خواهد بود .

☎️ شماره تلفن های مهم ؛

🔹️حراست دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۱۶۹۳

🔸️آموزش دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۶۰۱۰

🔹️آموزش دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۷۵۸۱

🔸️امتحانات دانشگاه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۵۳۸۵

🔹️خدمات دانشجویی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۳۱۰۱

🔹️فرهنگی و فوق برنامه؛ ۰۲۸۳۳۳۷۱۶۷۸

🔸️تحصیلات تکمیلی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۸۹۳۹

🔹️فناوری و رایانه ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۳۸۴۳

🔸️برنامه ریزی درسی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۴۰۸۲

🔹️برنامه ریزی درسی ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۸۹۳۰

🔸️نظارت و ارزیابی ؛ ۰۹۱۰۹۹۳۱۶۲۲

🔹️روابط عمومی؛ ۰۲۸۳۳۳۷۱۶۷۸

🔸️انتظامات ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۴۱۲۰

🔹️ انتشارات ؛ ۰۲۸۳۳۳۷۸۹۳۲