دکتر علیزاده در نشست روسای استانی و مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور:

دکتر حسن علیزاده گفت: دانشگاه پیام نور استان های بوشهر، آذربایجان شرقی و تهران بهترین عملکرد را در زمینه درآمدزایی طی سال گذشته داشته اند.

به گزارش روابط عمومی، معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در نشست روسای استانی و مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور که امروز به صورت ویدئوکنفرانس درسراسر کشور برگزار شد، ضمن تشریح گزارش عملکرد مالی دانشگاه گفت: با توجه به کاهش جمعیت دانشجویی در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این رو کسب درآمد غیرشهریه ای باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به بررسی وضعیت کنونی و عملکرد مالی دانشگاه های پیام نور در سراسر کشور افزود: معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه، کلیه مراکز و واحدها را در بخش های مختلف؛ « تحقق درآمدهای غیرشهریه ای»، «میزان درآمد»، «اختصاص بودجه توازن منطقه ای»، « جذب دانشجو در ترم تابستان»، « کنترل اضافه کار»، «تهاتر بدهی شهرداری» و « مازاد درآمد» مورد ارزیابی قرار داد.
وی افزود: در این ارزیابی؛ در بخش درصد تحقق درآمدهای غیرشهریه ای؛ استانهای خراسان شمالی، بوشهر، چهارمحال و بخیتاری، آذربایجان شرقی و ایلام بهترین عملکرد را داشته اند.
وی با اشاره به بخش میزان درآمد اظهار داشت: در این بخش؛ استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران، اصفهان و بوشهر برتر بوده اند.
دکتر علیزاده افزود: استانهای؛ خوزستان، بوشهر، گیلان، همدان و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در بخش اختصاص بودجه توازن منطقه ای و در بخش جذب دانشجو در تابستان نیز به ترتیب استانهای؛ کرمان، بوشهر، لرستان، خراسان جنوبی و هرمزگان عملکرد بهتری داشته اند.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور استانهای؛ اردبیل، زنجان، تهران، ایلام و خراسان جنوبی را در بخش کنترل اضافه کار و استانهای؛ بوشهر، چهارمحال و بختیاری ، قزوین و گیلان را در بخش تهاتر بدهی شهرداری برتر دانست.
وی در خصوص بخش مازاد درآمد نیز اظهار داشت: استانهای البرز، تهران، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در این زمینه بسیار خوب عمل کرده اند.
دکتر علیزاده ضمن تقدیر از دانشگاه های پیام نور استانها که در زمینه درآمد زایی دانشگاه نقش موثری ایفا کرده اند، اذعان داشت: دانشگاه های پیام نور استانهای بوشهر، آذربایجان شرقی و تهران، فارس و چهارمحال و بختیاری در مجموع بیش از سایر استانها در این زمینه فعال بوده اند که با اهدای پاداش از این پنج استان تقدیر می شود.