ششمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سال جاری با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دکتر ناصر حمیدی، سرپرست دانشگاه در ششمین جلسه شورای فرهنگی که در دفتر ریاست برگزار شد؛ با گرامی داشت یاد و خاطره شهید سلیمانی به برگزاری مراسم سالگرد این شهید بزرگوار اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی خود را سرباز ولایت می دانست و تبعیت از فرامین امام (ره) و مقام معظم رهبری برای ایشان سرلوحه امور بود.

سرپرست دانشگاه افزود: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهید سلیمانی، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ایشان تاکید دارد که باید راه این شهید، با قدرت ادامه پیدا کند و استادان و دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم، نقش بسزایی در این زمینه به عهده دارند.

در ادامه با ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاء، موضوعاتی مختلفی هم چون تاکید بر حضور فعال استادان و دانشجویان در برگزاری مراسم سالگرد شهید سلیمانی، لزوم بررسی اساسنامه کانون های جدید دانشجویی در کارگروه فرهنگی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با همکاری معاونت فرهنگی، بسیج و نهاد رهبری دانشگاه مطرح و به تصویب رسید.