دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از پروژه های سرمایه گذاری و تحقیقات کاربردی حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،  دکتر ناصر حمیدی، سرپرست دانشگاه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری این دانشگاه با شرکت تعاونی زنبورداران قزوین گفت: استان قزوین به عنوان یکی از قطب های تولید عسل می تواند از ظرفیت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی این دانشگاه برای رشد و توسعه صنعت تولید عسل استفاده کند.

سرپرست دانشگاه افزود: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می تواند به عنوان دانشگاهی نمونه در کشور در زمینه توسعه صنعت تولید عسل از پروژه های سرمایه گذاری و تحقیقات کاربردی حمایت و در این حوزه فعالیت کند.

در ادامه جواد حسینی، مدیرعامل شرکت تعاونی زنبورداران قزوین در سخنانی با تشکر از دکتر حمیدی برای امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با این تعاونی گفت: از اعتماد و حمایت این دانشگاه برای همکاری در جهت توسعه صنعت زنبورداری در قزوین تشکر می کنیم و امیدواریم با تعامل بیشتر در زمینه های مختلف باعث رشد و توسعه این صنعت در قزوین باشیم.

شایان ذکر است؛ این تفاهم نامه همکاری با هدف استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و شرکت تعاونی زنبورداران قزوین و فراهم آوردن امکان اجرای فعالیت های مشترک و استفاده از ظرفیت های علمی اعضای هیات علمی و خدمات آزمایشگاهی برای رفع نیازهای زنبورداران به امضاء رسیده است.