به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر همایون روحیان مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از دریافت وام شهریه دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: دانشجویان این دانشگاه جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول تحصیلی خود به مبلغ ده میلیون ریال که توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود، لازم است تا تاریخ ۱۵ دی ماه سالجاری به مسئول رفاه مرکز آموزش خود مراجعه کنند.