معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد:

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: انتخابات اعضای حقیقی هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی دانشگاه پیام نور فردا سه شنبه ۹ دی از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵ به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه Svoting.pnu.ac.ir  برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی، دکتر مرتضی محسنی با عنوان اینکه این انتخابات منحصرا در ۵ منطقه به صورت همزمان اما جداگانه برگزار می شود، تصریح کرد: طبق مصوبه شورای دانشگاه، انتخابات در مناطقی برگزار می شود که دارای حداقل ۳ عضو علمی با مرتبه استاد تمام باشند که بر این اساس انتخابات در مناطق ۱، ۳، ۶، ۷ و ۹ دانشگاه  برگزار می شود.

وی با عنوان اینکه  طبق ضوابط، رای دهندگان در هر منطقه باید اعضای علمی دارای مرتبه استادیار به بالا باشند، تصریح کرد: متقاضیان عضویت در هیات ممیزه و کمیسیون های تخصصی که قبلا آمادگی خود را اعلام کرده اند، نیز بر اساس شرایط مشخص شده از جمله؛ دارا بودن مرتبه دانشیار به بالا، اخذ ترفیع پایه در سه سال اخیر و لزوم گذشتن حداقل ۲ سال از رتبه دانشیاری آنها، بررسی و اسامی آنها اعلام شده است.


دکتر محسنی اعضای کمیته انتخابات را شامل معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی و ۲ عضو به انتخاب رئیس دانشگاه عنوان کرد و گفت: رمز عبور و نام کاربری متقاضیان رای دهنده، توسط شماره تلفنی که قبلا اعلام کرده اند، امروز به افراد واجد شرایط اعلام شده است.


وی درخصوص جزئیات نحوه رای دهی به اعضا اظهار داشت: در منطقه یک به علت کثرت کاندیداها، هر فرد امکان رای دهی به ۵ نفر و در دیگر مناطق امکان رای دهی فقط به یک عضو وجود دارد.


وی افزود: نتایج رای دهی توسط کمیته برگزار کننده، بررسی شده واسامی اعضا، به صورت ۳ برابر ظرفیت هر منطقه و بر اساس تعداد بالاترین رای های اخذ شده، به رئیس دانشگاه معرفی می شوند.


وی اظهار داشت: رئیس دانشگاه نیز با توجه به مقررات وزارتی و دستورالعمل مصوب شورای دانشگاه و رعایت شروطی  از قبیل اینکه؛ ۱- در ترکیب نهایی حداقل باید نصف افراد دارای مرتبه استاد تمام باشند و ۲- تنوع رشته ای رعایت شود به گونه ای که از هر دانشکده حداقل یک نفر در هیات حضور داشته باشد، اعضا را انتخاب می کند.

لزوم دریافت پیامک برای رای دهندگان/ مهلت انتخابات تمدید نخواهد شد

وی با تاکید بر اینکه مهلت انتخابات به هیچ عنوان تمدید نمی شود، یادآور شد: متقاضیان رای دهنده، درنظر داشته باشند در صورت عدم دریافت پیامک تا پایان وقت امروز با شماره ۲۲۴۴۰۰۴۱ -۰۲۱ دفتر معاونت آموزشی و یا ستاد استان خود، تماس حاصل نمایند.

دکتر محسنی در پایان اذعان داشت: اگر در منطقه ای درصد مشارکت از ۵۰ درصد کمتر باشد، نتیجه انتخابات برای دانشگاه در انتخاب افراد الزام آور نیست.

لیست نهایی کاندیداهای هیات ممیزه و دستورالعمل انتخابات به پیوست موجود است.