در دومین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در سال ۹۹، مشارکت تمامی گروه های جهادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعم از کانون فعالیت های جهادی، هلال احمر، خیریه الست و بسیج دانشجویی با ساماندهی معاونت بهداشتی در طرح شهید سلیمانی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دومین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه علوم­ پزشکی قزوین در سال ۹۹ با حضوردکترمحمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی، دکتر ناهید یزدی معاون فنی معاونت بهداشتی، مهندس نوری مسئول امور مشارکت های اجتماعی سازمان های مردم نهاد و خیریه های سلامت استان، سید مهدی سیدصادقی مدیر فرهنگی، عباس قدیمی کارشناس اردوهای جهادی و دبیران کانون های دانشجویی فعالیت های جهادی، خیریه الست، هلال احمر و گروه جهادی شکوفه سیب بسیج دانشجویی دانشگاه، دوشنبه اول دی در دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه تشکیل شد.

 در این جلسه دبیران کانون ها به ارائه گزارش فعالیت های جهادی انجام شده در ۳ ماهه سوم سال و برنامه های آتی ۳ ماهه پایانی سال ۹۹پرداختند.

در ادامه جلسه اعضا در خصوص مشارکت حداکثری دانشجویان در طرح های جهادی به ویژه طرح شهید سلیمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در جلسه فوق مقررگردید کلیه فعالیت ­های جهادی در ایام پیش رو با تمرکز بر فعالیت های مقابله با کرونا برنامه ریزی شده و مرجع مشخصی در معاونت بهداشتی جهت ارتباط گیری دانشجویان جهاد گر معرفی گردد.

گفتنی است؛ اطلاع رسانی حداکثری با هدف افزایش مشارکت دانشجویان درجشنواره تندیس فرشته سلامت، تجلیل از دبیران سابق کانون های جهادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ارسال شیوه ­نامه طرح شهیدسلیمانی برای کلیه اعضا و انتخاب موحده حسینعلی به عنوان مسئول گروه جهادی شکوفه سیب به عنوان رابط دانشجویان جهادگر به معاونت بهداشتی از جمله مصوبات جلسه فوق بود.