تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی استان قزوین و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منعقد گردید.

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر؛ به منظور ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در مناطق شهری، تفاهم نامه ای میان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین و جهاددانشگاهی استان به امضا رسید.

توسعه و گسترش همکاری ها و مشارکت در زمینه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی و همچنین بهره گیری از منابع ، امکانات و توانمندی های علمی-تخصصی و اجرایی در حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از جمله اهداف این تفاهم نامه می باشد.

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی، اجرای سفرهای آموزشی، انچام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی ، برگزاری نشست های تخصصی  و آزمون های مجازی و حضوری  از جمله موارد این تفاهم نامه می باشد.