رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در یازدهمین جشنواره بین المللی سیمرغ ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر پیمان نامدار رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن از دعوت از کلیه کارمندان، اساتید و دانشجویان جهت شرکت در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی سیمرغ در این دوره از جشنواره ثبت نام کرد.

با پیگیری های مدیریت تعالی فرهنگی تاکنون جلسات متعددی با دانشجویان و مسئولین فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت هماهنگی حضور حداکثری در این جشنواره برگزار شده است.

شایان ذکر است؛ با هدف استفاده از حداکثر ظرفیت و افزایش مشارکت، امسال برای نخستین بار کمیته های فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جشنواره بین المللی دانشجویی سیمرغ مشارکت می کنند؛ کمیته های فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه از جمله بیمارستان ها، معاونت آموزشی و پژوهشی، با مصوبه شورای فرهنگی شکل گرفته و روسای این کمیته ها پیگیر برنامه های فرهنگی از جمله جشنواره بین المللی سیمرغ می باشند.

گفتنی است؛ عرفان خراسانی دانشجویی رشته دندانپزشکی، صادق بابایی رشته پزشکی، مهرنازغفاری رشته بهداشت حرفه ای، مرضیه فرمانی، زهرا جمعی و فاطمه جهان دیده رشته بهداشت عمومی، آیسا ملکی وآیلار هشترودی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  سفیران این دوره از جشنواره می باشند.

.