در چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۹۹ ، صدور مجوز انتشار نشریه” میدافنتا” در دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصویب شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال ۹۹ با حضور دکتر محمد رضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی، حجت الاسلام و المسلمین کریم عسگری نماینده دفتر نهاد نمایندگی رهبری، دکتر مهرزاد سرایی، محمد مرادی و پیمان حیدریان اعضای هیئت علمی، سید مهدی سیدصادقی مدیرفرهنگی، مهدی تبارک کارشناس نشریات، اکبر ناقلی عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات و زهرا مختاری، نماینده مدیران مسئول، یکشنبه ۳۰ آذر در دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه در جشنواره تیتر ۲۱ توسط کارشناس نشریات دانشگاه ارائه شد.

در ادامه با هدف افزایش مشارکت دانشجویان فعال در نشریات نسبت به ثبت آثار در سامانه جشنواره، پیشنهاد گردید تا رقابتی درون دانشگاهی طراحی شده و به برگزیدگان جوایزی اهدا گردد.

در این جلسه صدور مجوز نشریه ” میدافنتا”  به صاحب امتیازی آیدا صفایی فخر از اعضای هیأت علمی، مدیر مسئولی غزل صیاد جعفری دانشجوی رشته هوشبری و سردبیری امیرحسین هدایتی و زهرا جوادیان مصوب گردید.

 همچنین در جلسه فوق تغییر سردبیر و مدیر مسئول نشریه ” چتر سفید” به صاحب امتیازی کانون خیریه الست و مدیر مسئولی عرفان خراسانی دانشجوی رشته دندان پزشکی و سردبیری زینب درگاهی دانشجوی رشته مدیریت خدمات درمانی مورد تصویب قرار گرفت.