کتاب مدیریت تشکیلات کارگاهی باهدف اشراف و احاطه به مبانی اولیه مدیریت پروژه، وظایف و مسئولیت‌های عوامل اصلی درگیر در پروژه و چرخهٔ حیات پروژه؛ توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر؛کتاب مدیریت تشکیلات کارگاهی می‌کوشد تا دانش و علم موردنیاز در حوزه‌های مربوط به پروژه، کارگاه، ارکان و عوامل درگیر در کار، نحوهٔ تدوین و به‌روزرسانی برنامهٔ زمان‌بندی و بودجه‌بندی را برای دانشجویان فراهم کند.

هدف از گذراندن درس مدیریت تشکیلات کارگاهی، اشراف و احاطه به مبانی اولیه مدیریت پروژه، وظایف و مسئولیت‌های عوامل اصلی درگیر در پروژه ازجمله کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، مدیر طرح، رئیس کارگاه، چرخه حیات پروژه از زمان مطالعات امکان‌سنجی تا تحویل موقّت و قطعی پروژه و نیز دو مبحث مدیریت زمان و هزینه، مشتمل بر انواع روش‌های زمان‌بندی، بودجه‌بندی و به‌روزرسانی آن‌ها است.

این کتاب در راستای یکپارچه‌سازی کلیه سرفصل‌های درس مدیریت تشکیلات کارگاهی در قطع وزیری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده و با قیمت ۴۶ هزار تومان عرضه می‌شود.