به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی: آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز در مجموعه‌های مدیریت درمان و تأمین اجتماعی و اداره‌های کل بیمه‌ای قزوین به‌صورت قرارداد موقت، همزمان با سراسر کشور روز جمعه ۲ آبان ماه در قزوین برگزار شد.

از طریق این آزمون ۴۰ نفر در تأمین اجتماعی استان قزوین در رشته‌های خدمات اداری، کمک پرستار (بهدار)، منشی، نگهبان، راننده آمبولانس جذب خواهند شد.

گفتنی است این آزمون با حضور ۵۶۱ نفر شامل، ۲۹۶ آقا و ۲۶۵ خانم در دو حوزه خواهران و برادران با مشارکت بیش از ۵۰  نفر نیروی اجرایی با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی  برگزار شد.