در راستای بسط و گسترش فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه و به‌منظور سهولت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به جهادگران جهاد دانشگاهی قزوین، تفاهم نامه ای بین جهاددانشگاهی واحد استان قزوین به نمایندگی جناب آقای مهندس پیله چی و بانک قرض‌الحسنه رسالت به نمایندگی جناب آقای نجفی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین، صبح امروز در راستای بسط و گسترش فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه و به‌منظور سهولت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به جهادگران جهاد دانشگاهی قزوین، تفاهم نامه ای بین جهاددانشگاهی واحد استان قزوین به نمایندگی جناب آقای مهندس پیله چی و بانک قرض‌الحسنه رسالت به نمایندگی جناب آقای نجفی امضا شد.

پیرو این تفاهم نامه اعضا می توانند بر مبنای تعیین توان بازپرداخت اقساط ماهیانه اعضا و همچنین تعهد بازپرداخت از سوی جهاد دانشگاهی و بدون معرفی ضامن تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت بلندمدت، دریافت نمایند.