کارگاه رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی توسط مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ کارگاه رایگان آمادگی آزمون نظام مهندسی عصر دیروز ۲۵ تیرماه، توسط مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین باهمکاری  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سالن اجتماعات نظام مهندسی برگزار شد.

در این کارگاه مهندس یاسر کریمی مباحثی در مورد اصول طراحی معماری و نظارت و اجرا جهت آمادگی آزمون های نظام مهندسی به مخاطبین ارائه کردند.