در راستای هم افزایی علمی تفاهم نامه همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بین جهاددانشگاهی قزوین و آموزش و پرورش استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ صبح امروز ۱۶ تیرماه در جلسه ای که در اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین برگزار شد، تفاهم نامه همکاری  بین اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و جهاد دانشگاهی منعقد گردید.
این تفاهم نامه با هدف انجام همکاری های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی مشترک و بهره مندی از امکانات و توانمندیهای یکدیگر در زمینه‌های فرهنگی، علمی، پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین میان جهاد دانشگاهی استان قزوین و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین به امضای مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین و همچنین دکتر رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استانرسید.

از تعهدات این تفاهم نامه می توان به مواردی همچون، برگزاری برگزاری برنامه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برای معلمین و دانش آموزان، اجرای طرح  نظام سنجش صلاحیت مدیران، معلمان و مربیان و همکاری و مشارکت در برگزاری برنامه‌های آموزشی تربیت مربی مدارس ابتدایی غیردولتی و مراکز پیش‌دبستانی اشاره کرد.