سرهنگ حمزه برین مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قزوین با مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛سرهنگ حمزه برین مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قزوین به همراه معاونین و همکاران خود در محل جهاددانشگاهی با مهندس پیله چی و جمعی از معاونین جهاددانشگاهی استان قزوین دیدار کردند.

در این دیدار برین با معرفی مجموعه قرارگاه پیشرفت و آبادانی به فعالیت های این مجموعه در ۷۱ روستای استان قزوین اشاره کرد و توانمندی های این مجموعه را شرح داد.

همچنین در این دیدار مهندس پیله چی بر همکاری و تعامل دو مجموعه تاکید کردند و آمادگی جهاددانشگاهی استان قزوین را جهت فعالیت برای روستاییان را اعلام کرد.

در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران جهاددانشگاهی برگزار شد ، هر کدام از معاونین ،توانایی ها حوزه خود را در جهاددانشگاهی برای استفاده و بهره مندی روستاییان تشریح کردند.