استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت: یکی از کتاب‌هایی که انسان بودن را به ما می‌آموزد شاهنامه فردوسی است؛ بنابراین اگر بخواهیم به سمت انسانیت حرکت کنیم این کتاب منبع خوبی برای ما خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی به همت کانون چراغ مطالعه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان قزوین در سالن دانشکده علوم پایه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

سید اسماعیل قافله‌باشی، استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت کار فردوسی در پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد: یکی از کتاب‌هایی که انسان بودن را به ما می‌آموزد شاهنامه فردوسی است؛ بنابراین اگر بخواهیم به سمت انسانیت حرکت کنیم این کتاب منبع خوبی برای ما خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه فردوسی بزرگ‌ترین شاعر زبان فارسی است، ادامه داد: سخن یا شعر فاخر ازنظر فرم و معنا در یک سطح قرارگرفته‌اند؛ شاهنامه فردوسی از دیدگاه هنری، موسیقی کلام و استفهام بی‌نظیر است.

استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین افزود: شاهنامه یک دایره‌المعارف است که می‌توان از آن جامعه‌شناسی، دین، تاریخ و کلام را استخراج کرد؛ حکیم جوادی آملی در وصف فردوسی گفته «فردوسی نیاز ملت کنونی ما است».

قافله‌باشی تصریح کرد: شاهنامه فردوسی را می‌توان با نیت قربه الی الله خواند؛ فردوسی برکتی بود که خداوند به ما هدیه داد تا بدانیم چگونه سخن بگوییم.

بنابراین خبر در این مراسم نمایشنامه خوانی بر اساس فیلمنامه «دیباچه نوین شاهنامه» که اثر نویسنده و کارگردان سینما بهرام بیضایی است توسط دانشجویان به اجرا درآمد.

 نقالی رزم رستم و سهراب توسط یکی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.