آزمون عملی متقاضیان در پایگاههای اتش نشانی روستایی با همکاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ روز گذشته ۱۵ اردیبهشت ماه آزمون عملی متقاضیان پایگاههای اتش نشانی روستایی، توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری،سازمان آتش نشانی قزوین و با همکاری جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد .

برگزیدگان این آزمون که در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید رجایی قزوین برگزار شد ، به مرحله مصاحبه دعوت می شوند.

گفتنی است آزمون تشریحی متقضایان پایگاه های آتش نشانی روستایی، اواخر سال ۹۷ برگزار شده بود.