دومین کارگاه آموزشی ایونت با حضور دکتر عابدینی در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر؛دومین کارگاه آموزشی ایونت توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

این کارگاه یک روزه در محل مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی قزوین با حضور دکتر عابدینی مدرس بین المللی کارآفرینی ایران برگزار شد.

در این کارکاه آموزشی به مباحثی همچون ایده و نوآوری در فرآیند کسب و کار  و همچنین مختصری از آموزش های کارآفرینی مطرح شد.

این کارگاه به صورت رایگان و جهت ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی و برای متقاضیان ورود به بازار کار برگزار شد. اولین کارگاه ایونت هفته گذشته در دانشگاه کار برگزار شد.