کارگاه آموزشی ایونت توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین در دانشگاه کار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛کارگاه آموزشی ایونت توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد.

این کارگاه یک روزه در سالن امفی تاتر دانشگاه کار با حضور دکتر عابدینی مدرس بین المللی کارآفرینی ایران برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی مباحثی در مورد ورود به بازار کار و چگونگی کسب و کار مطرح شد.