هاجر شیرمحمدی به‌عنوان سرپرست مرکزآموزشی تخصصی کوتاه‌مدت شماره۱ جهاددانشگاهی قزوین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، مهندس فرشاد پیله‌چی رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین با صدور حکمی خانم هاجر شیرمحمدی را به‌عنوان سرپرست مرکزآموزشی تخصصی کوتاه‌مدت شماره۱ منصوب کرد.

در بخشی از این حکم اینطور آمده است : آنچه در انجام این مسوولیت خطیر از اهمیت بالاتری برخوردار است، حفظ شأن والای علمی این نهاد انقلابی، تعامل سازنده و موثر با سایر مدیران محترم واحد و بکارگیری ایده‌های نو و بدیع است تا با استفاده از آن، زمینه رشد و شکوفایی بیشتر جهاد دانشگاهی و ارائه خدمات فاخر به مردم استان فراهم آمده و بتوانید با معاضدت سایر همکاران و متخصصین، منشاء خدماتی ماندگار گردید.