مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده کودک در سمینار قصه‌گویی که توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد، ضمن ارائه مطالبی در خصوص نحوه قصه گفتن و شیوه‌های مختلف آن برای شرکت‌کنندگان سن و موقعیت قصه‌گویی برای کودکان و فرزندان را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده کودک در سمینار قصه‌گویی در روز ۱۲ اسفندماه که توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد، ضمن ارائه مطالبی در خصوص نحوه قصه گفتن و شیوه‌های مختلف آن برای شرکت‌کنندگان سن و موقعیت قصه‌گویی برای کودکان و فرزندان را تشریح کرد.

وی در بخش دیگری از این سمینار در خصوص اثرگذاری قصه روی کودکان مطالبی را عنوان و به چگونگی درک این اثرگذاری توسط والدین اشاره کرد.

رحماندوست در پایان این سمینار درباره نحوه قصه گفتن توسط والدین سخن گفت و به مواردی مانند لمس دستان فرزندان حین قصه‌گویی نیز اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، این سمینار روز گذشته در راستای اهمیت مهارت‌های ارتباطی والدین و کودکان، لزوم برقراری مهارت‌های کلامی و عاطفی بین والدین و کودکان و بهره‌گیری درست از واژگان و مضامین قصه برای تربیت فرزندان برگزار شد.