رئیس جهاددانشگاهی قزوین با مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، در جلسه صبح امروز ۶ بهمن ماه ، مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین با خانم بیدخام مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری دیدار کردند.

مهندس پیله چی در این دیدار ضمن اشاره به فعالیت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی گفت : جهاددانشگاهی می تواند با توجه به دراختیار داشتن دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا تاثیر مهمی در فضای اجتماعی شهر داشته باشد و در حوزه فرهنگی بسترسازی نماید.

پیله چی با اشاره به مرکز افکار سنجی جهاد بیان داشت :مرکز ایسپا با توجه به پیشینه  خود این توان را دارد حوزه های مختلف علمی ، پژوهشی ، اجتماعی ، صنعتی  و فرهنگی رصد های جامع انجام دهد و سابقه این مجموعه با شهرک های صنعتی و نهاد ریاست جمهوری بیانگر این توان است.

رئیس جهاددانشگاهی با تحسین دفتر امور اجتماعی بابت نمایشگاه مشاغل خانگی ابراز داشت :افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند برای هرچه بهتر شدن این روند نیاز به آموزش های تکمیلی دارند و جهاددانشگاهی آمادگی برگزاری این آموزش ها را دارد.

در ادامه این دیدار گل دوزها معان فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین با اشاره به فعالیت های آن معاونت گفت : معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آمادگی این را دارد که با کمک دفتر امور اجتماعی مرکز جامع رصد را جهت رصد و پیمایش در حوزه اجتماعی راه اندازی کند.

وی ادامه داد: طرح های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و پیمایش های ادواری  از جمله فعالیت های است که ما آمادگی خود را جهت انجام آن اعلام می کنیم.

در پایان این دیدار خانم بیدخانم به رابطه تنگاتنگ دفتر امور اجتماعی استانداری  با جهاددانشگاهی اشاره کرد و گفت :چون قزوین استان جوانی است و نیاز به فکر و عمل دارد ، امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های جهاددانشگاهی استفاده لازم را ببریم.