به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی – پژوهشی – فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود تفاهم نامه همکاری مابین جهاددانشگاهی استان قزوین و شگرت گاز استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین ؛ در نشستی که صبح امروز ۳ بهمن ماه  با حضور  مهندس فرشاد پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین ، مهندس اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل شرکت گاز استان به همراه چندتن کارشناسان حوزه گاز در دفتر مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین برگزار شد؛ تفاهم نامه ای مابین جهاددانشگاهی استان قزوین و شرکت گاز استان به امضا رسید.

هدف این تفاهم نامه تقویت و توسعه همکاری های فی مابین با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فن آوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی ، مطالعاتی ، توسعه ای ، کاربردی ، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای دو مجموعه  به منظور دستیابی به دانش مربوطه و فن آوری های مورد نیاز می باشد .